Bydliště: Moravskoslezký kraj - Opavsko
Telefon: 774047051 volejte po 17 hodině
Skype: Petr Antl
E-mail: petr.a@volny.cz
 

Záhlaví stránek

 
 

Mutace

MutaceCo jsou to mutace?U mnoha známých ptačích druhů se objevuje zbarvení a kresby, které se u původních forem nevyskytují. Různé barevné formy jsou většinou výsledkem mutací: spontánně se vyskytujících změn dědičného charakteru. Mutace jsou zcela přirozeným jevem, který existuje od počátku života na Zemi. Dochází k nim u všech živých tvorů, edy také u člověka, rostlin, virů i bakterií. Mutace mohou mít různé formy, podle toho, na kterou část těla působí mohou například působit na mozek nebo trávicí soustavu.

V životě ptáků jsou však nejdůležitější mutace projevující se na zbarvení, stavbě těla a struktuře peří. Mutace jsou vždy dědičné, což znamená, že mutant přenáší svůj specifický znak na své potomky. Zděděné znaky nesmějí ptákům nijak překážet při páření a hnízdění.Účel (barevných) mutacíSledujeme-li podrobně zevnějšek ptáků, zjišťujeme, že svým zbarvením často zapadají do prostředí, ze kterého pocházejí. Bohatě zbarvení arové například výborně splývají s tropickým deštným pralesem plným kontrastních barev. Evropský kos je zase velice nenápadný na písčité zemi, kde se tak rád zdržuje.

Vhodná krycí barva je pro ptáka životně důležitá - čím méně je pták nápadný, tím menší je pravděpodobnost, že se jednoho dne stane kořistí dravce nebo kočkovité šelmy. Přesto se pravidelně a spontánně rodí mláďata s odlišnou barvou peří. Ačkoli se zdá, že jsou tyto barevné mutace bezúčelné a pouze brání ptačímu jedinci v boji o přežití, mají důležitou funkci pro druh jako takový. Prostředí, ve kterém ptá­ci žijí, se totiž v průběhu času mění a změ­na může být tak velká, že už jim původní zbarvení neposkytuje žádnou ochranu. Ba­revná mutace může být tedy vítána z hle­diska záchrany populace před vyhynutím. Mutace jsou vlastně jakýmsi zásahem mat­ky přírody, která nedopustí, aby určitý druh vyhynul. V praxi však následky muta­cí nebývají vždy nejšťastnější a v mnoha případech jsou zcela bezúčelné - papou­šek nemá například žádnou výhodu z na­kadeřeného peří. Pouze když mutant získá mutací takový znak, který ho zvýhodní vů­či příslušníkům stejného druhu, může mu­tace pomoci určitý druh (i když už ve změ­něné formě) udržet při životě.Mutace v ptačí říšiPtáci chovaní v zajetí nemají v podstatě žádné nepřátele a krycí zbarvení vlastně nepotřebují. Pokud se narodí životaschopný, plodný jedinec s odlišným znakem a chovateli se tento znak bude líbit, může se tento mutant stát otcem zcela nového barevného rázu. Co nejvíce potomků s žádoucími zvláštními znaky ve struktuře peří či barvě (nebo s pravděpodobným výskytem těchto znaků v genetické struktuře) se spolu zkříží a s odstupem času vzniká nová rasa či barevný ráz. Andulky nejrůznějších barev a zvláštní tvar těla takzvaných postavových kanárů slouží jako příklady ustálených mutací nebo kombinací různých mutací. Základem nového barevného rázu určitého druhu není vždy jen jedna mutace. Také přísnou selekcí určitých znaků vzniká nový barevný ráz. V tom případě šlechtitelé ke křížení přísně vybírají jedince s určitou kresbou nebo s co nejsvětlejším či nejtmavším odstínem. Protože mutace vytvářejí stále nové nevyčerpatelné kombinace, také v budoucnosti můžeme očekávat další nové barvy a varianty. Popsané barevné mutace a mutace peří v této encyklopedii odpovídají současnému stavu.